ภาพกิจกรรม
โครงการบรรพชาสามเณรบวชเนขัมมะ ปี2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 918 ครั้ง )
การดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
( จำนวน 42 รูป / ดู 6068 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยาทัศนศึกษาที่ จ.ชลบุรี
( จำนวน 6 รูป / ดู 1361 ครั้ง )