ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการบุญมี กตปุญฺโญ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2475 – 2500
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการบุญมี ถาวโร
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2500 – 2508
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการพวน ภูริปญฺโญ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 – 2531
ชื่อ/ฉายา : พระครูสุญาณโสภิต ดร.
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-ปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

หลวงพ่อดำ  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 206  หมู่ที่ 6  บ้านโนนธาตุ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย 43000 โทร.042990505  มือถือ 0963637319

E-mail : pty2557@gmail.com


>>>>